• Mattias Westelius, arkitekt- utställningsidé
  Mattias Westelius, arkitekt- utställningsidé
 • Mårten Medbo "Schoolyard monkeys"
  Mårten Medbo "Schoolyard monkeys"
 • Börje Eriksson "Nora"
  Börje Eriksson "Nora"
 • Teckning av Björn Brusewitz
  Teckning av Björn Brusewitz
 • Mårten Medbo "Schoolyard monkeys"
  Mårten Medbo "Schoolyard monkeys"
 • Mattias Westelius, arkitekt - utställningsidé
  Mattias Westelius, arkitekt - utställningsidé
 • Börje Eriksson "Anita"
  Börje Eriksson "Anita"
 • Anette Sjölander "Disconnected"
  Anette Sjölander "Disconnected"
 • Teckning av Björn Brusewitz
  Teckning av Björn Brusewitz
 • Johan Malmström, konstnär
  Johan Malmström, konstnär
 • Helena Larsdotter, bild från hologrammet "Ophelia memoria"
  Helena Larsdotter, bild från hologrammet "Ophelia memoria"

 

Konstprojektet - "Fuck off, or fit in"

Olösta konflikter och maktövergrepp orsakar krig, terror och flyktingkatastrofer, att lösa konflikter är centralt för att skapa ett bra samhälle. 

"Till sist är det vår förmåga till kommunikation, till dialog, som kommer rädda mänskligheten" skriver författaren Yasar Kemal.

Svenskt arbetsliv har  de senaste årtionden genomgått stora förändringar. Det är allt färre arbetsplatsolyckor men allt större problem med hur vi umgås, kraven på lojalitet och tystnad ökar, "fuck off or fit in". Villkoren i arbetslivet med stress, relationsproblem och olösta konflikter beskrivs idag  både som den vanligaste orsaken till sjukskrivning och psykisk ohälsa, (Forskningsrådets rapport 2015). 

Alla slags kränkningar, mobbning eller maktövergrepp med avsikt att exkludera en individ eller grupp är farligt. Att utvecklingen går mot större rädsla och tystnadens kultur på våra arbetsplatser är allvarligt.

Utställningen vill skapa en angelägen dialog och debatt som angår oss alla.

Utställningen är inplanerad  för att visas i Lidköpings konsthall under 2018,  vernissage lördag 20 januari.

De som i början av 2016 deltar i ett samtal kring att förverkliga en utställning är: Mårten Medbo - keramiker,  Mattias Westelius - arkitekt,  Johan Malmström - konstnär, Elisabet Norin - författare, Björn Brusewitz - konstnär, Helena Larsdotter - konstnär, Börje Eriksson - författare och konstnär, Anette Sjölander - konstnär. 

 

Med utgångspunkt från personerna i boken "Bakom leendet" jobbades det sommaren 2014 fram keramiska ansikten med en rad olika uttryck. Dessa keramikporträtt visades sedan på en rad olika konstutställningar under hösten. Den utställning som nu planeras görs med flera konstnärer för att kunna visas tillsammans med teater och föredrag om boken. 

Här finns texten till artikeln om utställningen i Karlskoga och den har en rolig knorr när det gäller ansiktena och en "salomonisk rättvisa"
 

 

 

 

 

För att få fram uttrycket av skörhet- utsatthet och styrka bränns de keramiska ansiktena först till 930 grader. Därefter stryks godset med en rad olika oxider och bränns i vedeldad ugn från tidig morgon till sen kväll upp till 1280 grader. Från veden skapas avlagringar av aska som förstärker ansiktenas karaktärer.