Aktuellt

 

18 mars 2016 Föreningen Bakom leendet inleder ett samarbete med Lärarförbundet.

1 februari 2016 presenterades regeringens nya arbetsmiljöstrategi. (ladda ner PDF)

31 mars 2016  inför  Arbetsmiljöverkets sin nya föreskriften AFS 2015:4 "Organisatorisk och social arbetsmiljö" som även innebär att den över tjugo år gamla föreskriften AFS 1993:17 "Kränkande särbehandling i arbetslivet" upphör gälla.   

Angående projektet bakom leendet.
21 januari hade IF Metalls avdelning i Göteborg hade en studiedag där 110 ombud deltog. Avdelningen köpte in bok Bakom leendet till varje deltagare i kursen dessutom såg de föreställningen Bakom leendet - Kvinnan mitt emellan och lyssnade på en föreläsning. Temat för utbildningen var den sociala arbetsmiljön och nya föreskriften. De har rapporterat att  Bakom leendets medverkan var ett uppskattat engagerande och viktigt inslag tillsammans med den mer faktabaserade utbildningsdagen. 

Regeringes största satsning för att få ner sjuktalen.

Svenskt näringsliv har sedan september 2015 blivit mer aktiv med en serie artiklar "Socialförsäkringen i förändring" för att ge sin syn på den ökande psykiska ohälsan och socialförsäkringssystemet. Där publiceras artiklar med aternativa förklaringar till att ohälsan beror på villkor i arbetslivet. 

Därmed bör arbetsgivarna inter heller vidta något stort förändringsarbete, inte heller bära ett ekonomiskt ansvar. De behöver även få ett ekonomiskt stöd för rehabiliteringsinsatserna upplevs som de centrala slutsatserna.