• Töres och Börje fotograferade i samband med en gemensamma debattartikeln (2016-04-22) om minskad trygghet i arbetslivet.
    Töres och Börje fotograferade i samband med en gemensamma debattartikeln (2016-04-22) om minskad trygghet i arbetslivet.

 Föreningen Bakom leendet

Vi är en Ideell förening med forskare, kulturarbetare och samhällsengagerade medborgare
som gått samman och verkar för ökad tillit i samhälle och arbetsliv.


Den 19 januari 2016 i Väla skola utanför Lidköping startade föreningen med ett konstituerande möte.
Vid årsmötet den 20160313 valdes följande styrelse: 

Ordförande                                  Anneli Berntsson Berg
Sekreterare                                  Sören Anderzen
Kassör                                           Börje Eriksson
Styrelseledamöter                       Johan Malmström och Mattias Westelius

Forskare som är medlemmar:    
Töres Theorell professor emeritus i psykosocial medicin vid stressforskninsinstitutet, Stockholms universitet. Ordförande för det svenska forskningsinstitutet (IPM) Institutet för psykosocial medicin 1995-06. Ordförande för den statliga utredningen (SBU 2014) "Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom" 
Sven-Axel Månsson, professor emeritus i socialt arbete. Gav tillsammans med Ulla-Carin Hedin och Ronny Tikkanen ut boken När man måste säga ifrån: om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer. (Natur och kultur 2008)

Föreningens mål är att:

  • Lyfta fram personliga berättelserna från arbetslivet och på det sättet skapa underlag för angelägna samtal.
  • Verka för alla former av ansvarsfulla konfliktlösningar och se det som centralt för att skapa ett bra samhälle. 
  • Bidra till en positiv utveckling inom folkhälsa och arbetsmiljö.
  • Genom olika projekt skapa underlag för dialog.

Du blir medlem om du stödjer våra mål och betalar in årsavgiften 100:-.
Glöm inte att ange namn och medlemsavgift 2016, när ni betalar in på
föreningens Bankgiro 668-2918 eller  Swish-nummer 123 640 97 26.

Givetvis välkomnar vi donationer och gåvor som stöd för vår verksamhet, ange  gåva vid inbetalningen.

Debatt: Dagens Arbete har  medlemmarna Töres Theorell  och Börje Eriksson skrivit en gemensam debattartiklel om problemen med minskad trygghet.

Urval från det som händer i föreningen

Januari 2016 ett konstituerande möte där föreningen bildas.
4 februari 2017 genomförde föreningens sitt årsmöte efter ett första aktivt år. 

Läs gärna  årberättelsen för 2016

I mars månad får Föreningen klartecken för en utställning "Fuck off, or fit in" i Lidköpings konsthall januari-februari 2018.
Medverkande är de som ingår i konstprojektet

15 mars träffar Sören Anderzén och Börje Eriksson Lärarförbundet i Stockholm.  Planerna presenteras i Lärarförbundets tidning.

20-21 augusti Start för processen med konstutställningen ”Fuck off or fit in” inför januari 2018. Läs mer info om träffen .

15 september "Tankesmedja för ökad -Tillit" i Stockholm arrangerad tillsammans med Falu kommun . Läs mer här.

16 september Träff med riksdagsman Emanuel Öz (S) som planerare ett seminarier i riksdagen. Läs våra frågor här.

16 september Träff med riksdagsman Ali Esbati (V) ansvarig för sitt parti när det gäller arbetsmiljö. Läs våra frågor här.

Föreningen Bakom leendets ambition är att driva projekt  och att vara en sammansättning av engagerade människor med olika slags bakgrund och kompetens. Det gemnsamma är att  vi  alla vill vara med och påverka utvecklingen mot ett samhälle med större tillit.

Forskare som är medlemmar, Töres Theorell professor emeritus i psykosocial medicin och Sven-Axel Månsson professor emeritus i socialt arbete.

Kulturarbetare som är medlemmar, Mårten Medbo keramiker/konstnär, Elisabet Norin - författare, Björn Brusewitz - konstnär, Helena Larsdotter- konstnär, Börje Eriksson - författare och konstnär, Anette Sjölander - konstnär, Eva Ahlberg - skådspelare, May-Britt Östman Ljung - konstnär, Lars Nordström - konstnär.

Personer med erfarenhet att jobba som chef med personalansvar. Christer Almquist- skolledare i över trettio år, Annelie Bernberg, tidigare socialchef,  Inger Klangebo personalchef Falu kommun.

Personer med utbildning i  psykodrama. Monica Westberg grundare av psykodramaakademin i Sverige, Annelie Berntsson Berg pågående utbildning i psykodrama.