• Trygve Carlsson, bokförläggare på Carlsson bokförlag som gav ut boken Bakom leendet
    Trygve Carlsson, bokförläggare på Carlsson bokförlag som gav ut boken Bakom leendet
  • Dag Norgård, började skriva manus till pjäserna Bakom leendet våren 2014
    Dag Norgård, började skriva manus till pjäserna Bakom leendet våren 2014
  • Börje Eriksson, författare och initiativtagare till projektet
    Börje Eriksson, författare och initiativtagare till projektet

Dålig arbetsmiljö allt större hot!

Rapporter om ökad psykisk ohälsa i samhället är väldigt samstämmiga, dåliga relationer,olösta konflikter och mobbning i arbetslivet är ett allt allvarligare hot och skapar stora kostnader.

Rapporterna
Försäkringskassans rapport 2013 Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering SBU 2014Socialförsäkringsrapport 2014:4, och Forskningsrådets rapport våren 2015, (debattartikel i DN).  Rapporterna beskriver allvaret i situationen, dessutom samband mellan ökad stress och tidspress på jobbet  och vilka konsekvenser det får om vi inte klarar att hantera konflikter och motsättningar. 

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan stress och dålig arbetsmiljö så här ”Stress i arbetet uppmuntrar primitiva beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som kan leda till att syndabockar söks”

När ekonomin kräver minskade kostnader,  samtidigt med krav på ökad effektivitet  drivs vi i ett allt stressigare "ekorrhjul". Risken finns då att arbetsplatsen (arbetsgivare,chefer,fackliga företrädare,kollegor) agerar oansvarigt och kortsiktigt. Kortsiktiga krav på effektivitet och handlingskraft riskerar leda till att konflikter inte blir ansvarsfullt lösta istället utses syndabockar. 

Kulturprojektet Bakom leendet
Med ett avstamp i boken Bakom leendet, Börje Eriksson Carlsson bokförlag  2014, har kulturprojektet utvecklats tillsammans med ABF Västra Götaland. Vi vill skapa motivation, målet är förändring. Större arbetsglädje, ökad tillit, mer kreativitet och bättre hälsa. Genom föreläsningar, filmer, teater och konst erbjuder projektet Bakom leendet personliga berättelser. Ambitionen är att ge motivation och energi till ett mer långsiktigt lönande arbete med arbetsmiljöfrågor.

Goda erfareheter hösten 2015
Projektet har anlitats av fackföreningar, kommuner, företagshälsovård, organisationskonsulter, Svenska kyrkan och politiska organisationer. Sammanhang där man intresserar sig för samhällsfrågor, demokrati och folkhälsa. Se kommentarer från de som anlitats oss under fliken referenser.

Falu kommun är positivt inställda och utnyttjar projektet som en start för ett förändringsarbete där man använder konflikthantering och faktagranskning enligt norsk modell.

Målsättning

"Till sist är det vår förmåga till kommunikation, till dialog, som kommer att rädda mänskligheten" skriver författaren Yasar Kemal.  

Alla olösta konflikter liknar varandra – kommunikationen dör och till slut glömmer man orsaken och ser symptomen som det stora problemet.

· Terror är symptom på olösta konflikter. 

· Flyktingar är symptom på olösta konflikter.

· Många sjukskrivna med psykiska diagnoser är symptom på situationer i arbetslivet med olösta konflikter.  

Det är allt viktigare att vi alla som tror på demokrati engagerar oss och visar vår okuvliga vilja till förbättring. Dialog och kommunikation kommer alltid att vara demokratins starkaste vapen.  

Likt solen och dagsmejan på våren vill vi ge plats för värmen, motverka den iskyla som tystnadens kultur innebär på svenska arbetsplatser.   

Bakom leendet vill synliggöra problemen, och verka för ett mer inkluderande och värdigt arbetsliv.

(klicka här om du håller med och vill skriva under)

 

Vill du lyssna på en sammanfattning av projektet med bok och teateruppsättning från ett program i radio P4 Skaraborg, tryck här.

Vill du läsa kronologiskt om det som hänt i projektet finns det här!

 

Demokrati och folkhälsa 

När det gäller arbetsmiljöfrågor finns det en rad olika sätt att jobba,  goda exempel och en annan inställning till problemen, men det förekommer tyvärr väldigt lite diskussion. 

Jobbing uten mobbing
Norska arbetsmiljöverkets projekt Jobbing uten mobbing pågick i Norge 2004-2007. Man ville visa vad som skedde på norska arbetsplatser med vetskap om att synliggörande minskar problemen. Projektet var ett led i ett större arbete som mobbningsforskaren och professor Ståle Einarssen arbetade med. Efter ett seminarie i Sveriges Riksdag 2008 uttryckte projektledaren sin stora förvåning över det svala intresse för frågorna som svenska riksdagsledamöter visade i motsats till de norska, det bekräftade något som hon även tidigare erfaret.

Norsk faktagranskning
Arbetet med att få en bättre arbetsmiljö genom bland annat den norska faktagranskningsmetoden påbörjades 2008 och fram tills idag har det utbildats 500 faktagranskare.

2010 kom en rapport om vår svenska lagstiftning The shortcomings of anitbullying regulations:The case of Sweden den beskrev att vår lagstiftning inte fungerade för att förhindra kränkningar i arbetslivet. Tyvärr möttes den inte av debatt, istället möttes den av tystnad.

Fransk lagstiftning
Den franska boken Vardagens osynliga våld av Marie-France Hirogyien är en viktig inspiration. Den såldes i stor upplaga i Frankrike och påverkade lagstiftningen för att förhindra att det som hon kallar "perversa narcissister", ska kunna kränka andra för egen vinning i arbetslivet. Hennes argumentation för en ny lagstiftning handlade bland annat om de stora ekonomiska risker som en organisation eller ett företag utsätts för om man inte kan förhindrar de värsta övergreppen. 

Debatt och diskussion
Vi kan givetvis påverka och förändra spelreglerna kring hur makt utövas och hur vi umgås, det viktiga är öka kunskapen, att starta debatt och diskussion. Därför känner jag det meningsfullt och inspirerande att fortsätta jobba mot ett mer värdigt arbetsliv.

Börje Eriksson, initiativtagare till projektet, (om du vill läsa mer om mina tankar och mitt tal i riksdagen nov. 2015 finns det - här).