Ljudfil

Ett radioprogram som handlar om kollegors reaktion när ledningen löser en konflikt genom att utse syndabock. Sändes i Sveriges Radio P1 25-06-2015.


Film: Trolleriföreställningen

Filmen producerats av Börje Eriksson 2008. Den inledde ett seminarium i riksdagen om ett friskare arbetsliv i december 2008 och ställde frågan; Kan arbetsmiljölagstiftningen trollas bort?

Film: Moderna Tider 2.0

Filmen producerad av Börje Eriksson 2009 och tar avstamp i sjuksköterskan Carinas frågor. Hon berättar med tårar i ögonen hur hon blivit anklagad och därefter förflyttad från sitt jobb. Hon känner sig fråntagen alla möjligheter att försvara sig, blir sjukskriven och upplever sig stå ensam när hon försöker gå vidare i livet.
Tre forskare medverkar.

Professor emeritus i psykosocial medicin Töres Theorell
berättar inför socialförsäkringsutskottet i Riskdagen om dagens situation. Forskningen påvisar starka samband mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och långa sjukskrivningar men politiskt ges inga resurser för att motverka problemen.

Professor i socialt arbete Sven-Axel Månsson
beskriver att de psykosociala problemen på arbetsmarknaden är ett av vår tids stora utmaningar och konstaterar att det ofta saknas kunskap.

Professor i statskunskap Lennart Lundquist
diskuterar hur viktiga demokrativärden är allvarligt hotade genom den rädsla och tystnad som idag råder på arbetsmarkanden.