• Eva Ahlberg som spelar pjäsen "Bakom leendet - Kvinnan mitt emellan"
    Eva Ahlberg som spelar pjäsen "Bakom leendet - Kvinnan mitt emellan"
  • Dag Norgård regissör och manusförfattare till bägge pjäserna
    Dag Norgård regissör och manusförfattare till bägge pjäserna
  • Lennart Eriksson som spelar pjäsen "Bakom leendet - Mannen mitt emellan"
    Lennart Eriksson som spelar pjäsen "Bakom leendet - Mannen mitt emellan"

Om pjäsen "Bakom leendet - Kvinnan mitt emellan"

"Den starka inledningsscenen fångar oss i ett psykologiskt skruvstäd som hon skruvar åt hårdare allteftersom. Det blir så naket och nära i den lilla lokalen. Eva Ahlberg låter oss verkligen komma de här människorna och deras problem in på livet. Det blir omöjligt att hålla deras draman ifrån sig."
Bo Borg i Lidköpings Tidning 2015-12-07

"Det är en skrämmande och ruskig historia med många offer. Eva Ahlbergs gestaltning från käck och självsäker - med glad, snygg och duktig som omkväde - till nervös och krackelerade person är lysande. Föreställningen bygger på ett händelseförlopp som aldrig borde inträffat men som teater kan ordineras till alla chefer. Som förebyggande vaccinering."
Benny Abrahamsson, Karlskoga Tidning 2015-11-19

Om föreläsningarna av Börje Eriksson

"Teatern och föreläsningarna är ett klockrent sätt för att skapa möjligheter att kunna samtala om ett ämne som de flesta på något sätt blivit utsatt för eller sett"
Solveig Gräf, Gräf Organisationsutveckling AB.


"Äntligen någon som klarat av att sätta ord på samband mellan strukturer i samhället och den individuella upplevelsen av kränkningar i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare borde vallfärda till dessa föreläsningar."
Monica Westberg, ordförande i PsykodramaAkademin.

Utförligare beskrivning från en av föreläsningarna kan hämtas i en PDF.

Två pjäser

Bakom leendet- Kvinnan mitt emellan producerad av ABF Västra Götaland, skådespelare Eva Ahlberg, Teateralliansen.
Speltid: 65 min.

Bakom leendet – Mannen mitt emellan, producerad av Borås stadsteater, skådespelare Lennart Eriksson.
Speltid: 65 min.

Manusförfattare och regissör, Dag Norgård

Vi lever i ett land där arbetsgivaren kräver större effektivitet (stress), kräver mer kontroll –´bättre resultat´. Stress dödar kreativitet, kontroll dödar möjligheter, resultatet blir olyckliga själar. I en sådan mylla gror och växer den psykiska ohälsan. Och mitt i den myllan befinner sig chefer på olika nivåer, mellanchefer, som ska tillfredsställa både uppåt och neråt. Pjäserna handlar om ett sådant öde, i dagens Sverige.

 

Seminarie: 
Inledning av Börje Eriksson författaren till boken Bakom leendet, därefter ser vi pjäsen. Efter paus erbjuds en kort föreläsning som tar upp både det vi sett, berättelserna i boken samt ett bredare samhällsperspektiv, även tillfälle för frågor ges. (seminarieform). Minimum 2 timmar men helst 3 timmar.

Förfrågningar och bokning: 
 

Börje Eriksson
Väla Lindåsen 1, 53197 LIDKÖPING
tel. 0510-1230 mobil 070 3276866 mejl: info@bakomleendet.se
 

 

Skådespelare Eva Ahlberg

 

Bakgrund

Våren 2014 läste Dag manus till boken -Bakom leendet och i maj månad 2014 sammanfördes han med en rad drabbade och har därefter skrivit en rad pjäser i ämnet. 

De bägge pjäserna  som nu är producerade baseras på verkliga händelser i Krokoms kommun där det uppstod det en allvarlig konflikt. Föreställningarna berättar om hur det som en gång var en trygg och älskad arbetsplats blir en plats där en männsika kan brytas ner fullkomligt utan att någon ingriper. Det viktiga med pjäsen är inte fallet utan ämnet och  ställer en rad angelägna frågor som grund för en diskussion om behovet av ett värdigare arbetsliv"

 

 Teaterarna bör ses av alla verksamhet- och personalchefer inom såväl offentlig verksamhet som privata näringslivet " Sören Anderzén f.d. avdelningschef.

"Jag önskar att 1000-tals bokningar av pjäserna sker, slutsatser dras och erfarenheter omsätts i handling.”
Jan Israelsson socialsekreterare, kommentar efter en föreställning.